×

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kompozit Kimya A.Ş. Şirketinin Yönetim anlayışı; çalışanlarının sağlık, güvenliğini korumanın, topluma olan sorumluluğu doğrultusunda çevre etkilerini önleminin ve kaliteli, verimli bir üretimin müşteri memnuniyetinin temeli olduğu bilincine dayanır. Bu kapsamda, Entegre Yönetim Sistemini kurmak, işletmek ve sürekli gelişimini sağlamak Kompozit Kimya A.Ş.’de çalışan herkesin ortak sorumluluğudur.

Bu doğrultuda;

  • Ürünlerimizle ilgili yasal gerekliliklere, müşteri şart ve isteklerine uymak,
  • İş sağlığı ve güvenliği, çevre konusundaki yasal mevzuat ve diğer şartlar ile Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uymak, uygulamalarımızı sürekli geliştirerek sektörde öncülük yapmak,
  • Çalışanlarımızın kalite, çevre ve iş güvenliği bilinçlerini sürekli yüksek tutmak,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile çalışanların sağlığını etkileyebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak, mümkün olmadığı durumlarda riski değerlendirerek etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmak, işletmek,
  • Enerji ve doğal kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak,
  • Tasarımdan başlayarak üretimin her aşamasında, çevre kirliliğine yol açabilecek olan etkenleri saptayıp değerlendirerek etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi için kontrol sistemlerini kurmak, işletmek ve ürünlerle ilgili olarak kullanıcıları bilgilendirmek,
  • Üretim sürecinden kaynaklanan hurda ve atıkları kaynağında kontrol altına alarak önlemek, önlenemeyen durumlarda en az düzeyde tutmak ve geri dönüşümle tekrar kullanılmasını sağlamak, geri dönüşümü olmayanları yasalar doğrultusunda bertaraf etmek,
  • Olası acil durumların ortaya çıkmasını önlemek, bu durumların risklerini ve etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı olmak ve etkin haberleşme yollarını tanımlayarak ilgilileri bilgilendirmek,
  • İSG yönetim sisteminin gelişimi için faaliyetlerini belirlemek, performansını değerlendirmek, İSG yönetim sisteminin uygulanması, gelişimi için tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve danışmak için süreçler oluşturmak,
  • Tedarikçilerimizden müşterilerimize ve ziyaretçilerimizden stajyerlerimize kadar etkileşim içinde bulunduğumuz herkesin Entegre Yönetim Sistemi kapsamında bilinçlenmesini sağlamak, kanunlara ve Kompozit Kimya A.Ş.’nin Entegre Yönetim Sistemi yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek.
TOP